کاخ ییلدیز استانبول

 دومین کاخ بزرگ استانبول کاخ ییلدیز است که به قسمت های مختلفی تقسیم شده که هر قسمت برای هدفی خاص ایجاد شده است . کاخ ییلدیز استانبول در اواخر قرن 19 میلادی توسط سلطان حمید دوم ساخته و به عنوان محل سکونت شخصی سلطان استفاده می شد که در طول 33 سال سلطنت او توسعه بسیار کرد و از دربار ها و یک مسجد تشکیل شده است. از بزرگترین و مجلل ترین ساختمان هایی که در این کاخ می باشد به اسم شاله است که سلطان های عثمانی در آن زندگی و خوشگذرانی می کردند.این کاخ در باغ زیبایی وجود دارد که به گل های مختلف سراسر دنیا آراسته شده و امروزه جشن های خصوصی دولت ترکیه در باغ این کاخ برگزار می گردد. در این کاخ موزه زیبایی وجود دارد که بسیار مورد توجه مسافران تور استانبول قرار گرفته است.